Επιχειρήσεις

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΦΑΚΗ

Οι επιχειρήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της ανάπτυξης ενός τόπου και κατ’ επέκταση της ευημερίας των πολιτών του. Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι καλύπτουν μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού και η βιωσιμότητά τους καθίσταται σημαντική. Η αναζήτηση των αναγκών τους, η υποστήριξή τους με υποδομές και τεχνογνωσία βοηθούν στην επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και οφείλει να εργαστεί για το σκοπό αυτό.