Γράφει ο Επικεφαλής του Έξυπνου Βύρωνα Βασίλης Δεμπόνος στην εφημερίδα «Το Βήμα του Βύρωνα»

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη συνέντευξη, πατήστε πάνω στην εφημερίδα.