Νέες Τεχνολογίες

ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πολλοί έχουν διαπιστώσει πως λύση σε μία σειρά καθημερινών προβλημάτων στο δήμο μας μπορεί να δώσει η εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Λίγοι όμως έχουν προχωρήσει πέρα από τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας ή μιας φόρμας επικοινωνίας.

Ο Δήμος πρέπει να επενδύσει σε κάτι παραπάνω από την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και ήδη υπάρχουσων διαδικασιών. Πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δύναμη των νέων τεχνολογιών και δεδομένων, από την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των δημοτών έως την αυτοματοποίηση μέσω ρομποτικής, ώστε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει επιτυχώς ένα σύγχρονο επιχειρησιακό μοντέλο διοίκησής του.