Οικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΛΑΛΗ

Η οικονομία του δήμου αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιωσιμότητά του και τηδυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες του. Η ανεύρεση κονδυλίων, ηδημιουργία δημοτικού πλούτου και η σωστή κατανομή των εξόδων μπορεί ναδημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε υποδομές και κατά συνέπεια περισσότερεςπαροχές προς τους πολίτες.