Οικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΛΑΛΗ

Η οικονομία του δήμου αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιωσιμότητά του και τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες του. Η ανεύρεση κονδυλίων, η δημιουργία δημοτικού πλούτου και η σωστή κατανομή των εξόδων μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε υποδομές και κατά συνέπεια περισσότερες παροχές προς τους πολίτες.