ΚΑΡΦΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EMAIL

Γεννήθηκε στον Βύρωνα, όπου ζει έως και σήμερα.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΝΟΠΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε διευθυντικές θέσεις πωλήσεων – ανάπτυξης πελατολογίου σε μεγάλους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.

Έχει πολυετή προϋπηρεσία στον ευρύτερο χώρο της Citibank (καταστήματα Citibank και Direct Sales), με επταετή εμπειρία σε θέσεις management πωλήσεων.

Κύρια επαγγελματική δραστηριότητά της, τα περισσότερα χρόνια, είναι η διαχείριση διαφόρων projects με σκοπό την ανακάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών, την αύξηση της παραγωγής, την ποιοτική αναβάθμιση και τη δημιουργία νέων προωθητικών ενεργειών και νέων προϊόντων.

Το 2010 έγινε κάτοχος των Πιστοποιήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος Β, Β1, Α2, Α1.

Στα πλαίσια των πανεπιστημιακών σπουδών της, έχει συμμετάσχει σε προσομοίωση των διαπραγματεύσεων επί του σχεδίου Ανάν και έχει κάνει μελέτες με θέμα «Η σημασία της συμμετοχής της Ελλάδος στο ενιαίο νόμισμα – Ευρώ», «Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αντιμετώπισης συστημικών κινδύνων», «Αμερικανό – Κινεζικές Σχέσεις».

Γνωρίζει αγγλικά και ρώσικα.