ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΙΩΝΑΣ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EMAIL

Έχω γεννηθεί στην Αθήνα και είμαι απόφοιτος Λυκείου.Ζω μόνιμα στην Αθήνα.

Διαθέτω μαύρη ζώνη 1ο dan TAE-KWON-DO, μαύρη ζώνη1οdan KARATE, άδεια επαγγελματία ναυαγοσώστη, εκπαιδευτή συνοδών ασφαλείας – κέντρο. δια βίου μάθησης «ΝΙΚΑ» Κε.Δι.Βι.Μ.1,COMBAT SHOOTING ISRAELI SECURITY ACADEMY, MEDUCATION PROGRAM (PROTECTION- TREATMENT EVACUATION- CASUALTIES – P-TEC), σχολείου εκπαίδευσης υγρού στοιχείου – επιβίωση- έρευνα διάσωση (Σ.Ε.Υ.Σ.Ε.Ε.Δ.), BASIC LIFE SUPPORT ( BLS- AED ), CORPS FIGHTING SYSTEM, εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Αποτελεσματική δημόσια Διοίκηση – Ο Κρίσιμος Ρόλος της Ηγεσίας- εκπαιδευτικού σεμιναρίου, δασοπυρόσβεση στο πλαίσιο της πολιτικης προστασίας και αποκατάστασης τόπου». Σήμερα είμαι Γενικός Διευθυντής Ασφαλείας – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στον ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΚΑΤ.