ΛΟΥΡΑ ΘΕΩΝΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EMAIL

Γεννήθηκα το 1972 στο Χαρτούμ Σουδάν και το 1986 ήρθα με την οικογένειά μου στον Βύρωνα, ως τόπος καταγωγής του πατέρα μου. Αποφοίτησα στο 3ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα.

Ακολούθησαν σπουδές στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και εργάσθηκα απο το 1991 σε τοπικές επιχειρήσεις σε θέσεις ευθύνης/διοίκησης στο τομέα εστίασης, του κατασκευαστικού κλάδου και της υγείας.

Το 1999 προσλήφθηκα στην Τράπεζα Κύπρου ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Εταιρικών Πελατών Εξωτερικού. Το 2011 αποχώρησα από την Τράπεζα και συνέχισα ως επιχειρηματικός σύμβουλος, αναλαμβάνοντας projects κυρίως στους κλάδους υγείας, ενέργειας, κατασκευών, ξενοδοχείων και εμπορίου, και ως Project Coordinator σε προγράμματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και αναβάθμισης επιχειρήσεων εσωτερικού.

Μέχρι σήμερα ασχολούμαι με προσέλκυση επιχειρηματιών και ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, έχοντας ευρύ γνώση και εμπειρία του μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού παγκόσμιου χάρτη σε συνάρτηση με το ελληνικό πλαίσιο για το επιχειρείν.