ΡΑΪΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EMAIL

Είμαι η Σοφία Ραϊσάκη και είμαι Δικηγόρος Αθηνών. Ασκώ μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία σε ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων και δικηγορικής ύλης με έμφαση στους τομείς του Αστικού, Ποινικού, Τραπεζικού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταναστευτικού και Δικαίου των Αλλοδαπών. 

Διατηρώ δικηγορικό γραφείο.

Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή, στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών και διπλωματική εργασία με τίτλο «Διαιτησία και Κρατικές Συμβάσεις».

Είμαι κατοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  έχω ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής, με τίτλο Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προσφυγικό.

Είμαι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση. Τέλος, είμαι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις αστικές, εμπορικές, οικογενειακές και κτηματολογικές διαφορές. 

Έχω συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων, παρακολουθώντας τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις και επίκαιρα νομικά ζητήματα και είμαι μέλος σε συλλόγους και ενώσεις.