ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EMAIL

Παναγιώτα Σωτηροπούλου
Πτυχιούχος Γυμναστικής Ακαδημίας
Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα της κολύμβησης
Ναυαγοσώστρια
Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις στο Fitness Group Training Instructor
– Body Conditioning Instructor. Εθελόντρια από το 2013