Ασφάλεια

ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΟΥΜΠΑΣ

Το δικαίωμα για μια ασφαλέστερη ζωή δεν είναι πολυτέλεια. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη είμαστε υποχρεωμένοι να μεριμνήσουμε για το δικαίωμά μας αυτό.

Όλοι μαζί βάζουμε το λιθαράκι μας για τη γειτονιά μας!