Υγεία

ΜΑΧΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η υγεία στις σύγχρονες κοινωνίες μας δεν είναι μόνο αγαθό είναι και δικαίωμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση και στους δυο βαθμούς οργάνωσης της έχει πολλά να προσφέρει. Η τεχνολογία, σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά και περιφερειακά προγράμματα μπορούν να συνδράμουν στην ιατρική πρόληψη και ενημέρωση, στη καταστολή και ίαση νοσημάτων ακόμη και στην υγειονομική φροντίδα. Το κοινωνικό κράτος, η ιατρική βοήθεια, το σύστημα υγείας μας μπορεί να βρει συνέχεια και συνέπεια στη τοπική αυτοδιοίκηση.