Υγεία

ΜΑΧΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η υγεία στις σύγχρονες κοινωνίες μας δεν είναι μόνο αγαθό είναι και δικαίωμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση και στους δυο βαθμούς οργάνωσής της έχει πολλά να προσφέρει. Η τεχνολογία, σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά και περιφερειακά προγράμματα, μπορούν να συνδράμουν στην ιατρική πρόληψη και ενημέρωση, στην καταστολή και ίαση νοσημάτων ακόμη και στην υγειονομική φροντίδα. Το κοινωνικό κράτος, η ιατρική βοήθεια, το σύστημα υγείας μας, μπορεί να βρει συνέχεια και συνέπεια στη τοπική αυτοδιοίκηση.